Marek Hardens Photography

Bedrijfsreportages 

Bedrijfsreportages

Goed beeldmateriaal is onmisbaar in elk bedrijf.
Denk hierbij aan beeldmateriaal voor uw website, brochures, jaar-rapporten, presentaties en nieuwsbrieven.
Portretten van de directie, het management, de werknemers -wel of niet in combinatie met uw producten/diensten- geven letterlijk een gezicht aan uw bedrijf. Ook bedrijfsuitjes en bedrijfs-feesten zijn gelegenheden voor een pakkende fotoreportage.

Uw bedrijf krijgt de beschikking over beeldmateriaal dat in elke gewenste vorm, zowel intern als extern, verder verspreid kan worden.
Ook voor reportages in het buitenland kunt u altijd bij mij terecht.

Mijn flexibiliteit kent geen grenzen.

---------------------------------------------------------------------------

Business Photography

Good images are essential in any business.
Think of images for your website, brochures, annual reports, presentations and newsletters.
Portraits of management, employees whether or not in combination with your products/services, literally show the face to your company.  
Company outings and corporate celebrations are excellent occasions for a photo documentary.
 
Your company will get access to footage for both internal and external use.
Please do not hesitate to contact me, also for assignments abroad.
 
My flexibility knows no bounds nor borders.


 

Website by Tomston