Marek Hardens Photography

Info 

Info

Eén van de belangrijkste onderdelen van trouwfotografie is dat er onopvallend opvallende foto's gemaakt worden.
Natuurlijk, de geposeerde foto's horen er ook bij, maar het blijven toch altijd de spontane momenten die de mooiste herinneringen bij mensen naar boven halen en dus ook de beste foto's kunnen opleveren.
Omdat uw trouwdag zo belangrijk is, is een goede voorbereiding van groot belang om een geslaagde reportage te maken.

Deze voorbereiding zal in nauwe samenwerking met het bruidspaar gebeuren.
Een goede planning is daarbij van groot belang.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An essential part of Wedding photography is unobtrusively taking striking pictures
Of course, you need the posed pictures too, but it always remain the spontaneous
moments that provide the best memories and thus the the most strikinhg photos.
Because your wedding day is so important, good preparation is essential to wedding photography.
This preparation will be performed in close harmony with the bride and groom.
Good planning is essential at this stage


 

Website by Tomston